Wysokość dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Od początku 2009 r. dość poważnie zmienił się sposób dofinansowywania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zmieniono zarówno podstawę dofinansowań (minimalne wynagrodzenie z danego roku, a nie z zeszłego, jak dotąd), jak i wysokość wskaźników mnożnikowych. Zmiany te są istotne także z tego powodu, że zmienia się w ogóle filozofia dofinansowań – pracodawca nie może już dostać dofinansowania wyższego od kosztów wynagrodzenia pracownika. W szczegółach wygląda to następująco:

art. 26a

1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Fundusz. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

1) 160 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 140 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 60 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.”,

[…]

1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.

[…]

4. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75 % tych kosztów.

Wyjaśnienia wymagają tu jeszcze dwie rzeczy: o jakie minimalne wynagrodzenie chodzi i o jakie koszty wynagrodzenia. Opisane są one w definicjach w następujący sposób:

1) najniższym wynagrodzeniu – oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalone na podstawie odrębnych przepisów;”,
4a) kosztach płacy – oznacza to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Minimalne wynagrodzenie w 2009 roku wynosi 1276 zł. Można zatem obliczyć wysokość maksymalnego dofinansowania do wynagrodzenia. Tabela wygląda następująco:

Wysokość dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
stopień niepełnosprawności podstawowe dofinansowanie schorzenia specjalne
znaczny 2 041,60 zł 2 552,00 zł
umiarkowany 1 786,40 zł 2 296,80 zł
lekki 765,60 zł 1 276,00 zł

System został mocno uproszczony w porównaniu do wcześniejszego, a co ważniejsze – dofinansowania będą identyczne na otwartym rynku pracy i w zakładach pracy chronionej. Tak się jednak stanie dopiero od początku przyszłego, tj 2010 roku, ponieważ organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych wywalczyły sobie roczny okres przejściowy. W tym czasie na otwartym rynku pracy dofinansowania będą niższe i będą wynosiły 70 procent wymienionych powyżej, a w wypadku pracowników ze schorzeniami specjalnymi – 90 procent. Tabela będzie zatem wyglądać następująco:

Wysokość dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy w 2009 r.
stopień niepełnosprawności podstawowe dofinansowanie schorzenia specjalne
znaczny 1 429,12 zł 2 296,80 zł
umiarkowany 1 250,48 zł 2 067,12 zł
lekki 535,92 zł 1 148,40 zł

Należy także pamiętać, że w tabelach są wymienione maksymalne kwoty dofinansowań, a pracodawca dostanie co najwyżej 75 procent kosztów wynagrodzenia pracownika (lub 90 procent, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej), co oznacza że resztę musi zapłacić sam. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ do tej pory w zakładach pracy chronionej opłacało się płacić pracownikom jak najmniej, bo nadwyżkę dofinansowania nad kosztami wynagrodzenia przekazywano na zakładowy fundusz rehabilitacji. Teraz to się powinno zmienić.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: