Odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej

W piątek otrzymałem odpowiedź na moje pismo do Państwowej Komisji Wyborczej – wyważoną i spokojną. Moim zdaniem potwierdza się teza, że obecna metoda głosowania nie pozwala na oddanie głosu w sposób tajny przez niewidomych wyborców. Pismo zawiera także pewne deklaracje na przyszłość, co jest ważne dla mnie, ponieważ widać, że problem został dostrzeżony.

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na pismo z dnia 20 maja 2009 r. dotyczące udziału osób niewidomych i niedowidzących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., uprzejmie wyjaśnia, co następuje.

Państwowa Komisja Wyborcza pragnie podkreślić, że obecnie wszystkie ustawy wyborcze przewidują wyłącznie głosowanie osobiste. Zapewniona jest jednocześnie dla wyborców niepełnosprawnych możliwość skorzystania przy głosowaniu z pomocy osoby wybranej przez głosującego, z wyłączeniem członka komisji wyborczej i męża zaufania. Stosownie do art. 69 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w związku z art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu członek rodziny, przyjaciel bądź inna osoba znajdująca się w lokalu wyborczym. W przypadku wyborców niewidzących taka osoba pełni szczególną funkcję, a mianowicie zaufanego wypełniającego jedynie wolę niewidzącego wyborcy, któremu pomaga w oddaniu głosu. Ta pomoc ma więc ustawowo jedynie techniczny charakter.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca jednocześnie uwagę, że wymaganie tajności głosowania jest adresowane przede wszystkim do organów wyborczych. Nie pozwala zidentyfikować w jaki sposób wyborca głosował. Zasada tajności głosowania nie wiąże natomiast wyborcy i nie oznacza, że on sam nie może ujawnić dokonanego wyboru. Proponowane rozwiązanie nie usunie oczywiście wszystkich wątpliwości co do zachowania jedynie w tajemnicy wyborcy na kogo chce oddać swój głos,

skorzystanie przez osobę niewidomą podczas aktu głosowania z pomocy zaufanej osoby nie stanowi naruszenia ustawowej zasady tajności głosowania i ma wyłącznie charakter techniczny.

Państwowa Komisja Wyborcza dostrzega jednocześnie potrzebę wprowadzenia ułatwień w głosowaniu dla osób niewidomych oraz uznaje za niezbędne dokonanie zmian w prawie wyborczym, zmierzających do usprawnienia organizacji głosowania dla tej grupy wyborców. W ramach działań w tym kierunku, przedstawiciele Komisji odbyli spotkanie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego poświęcone możliwości zastosowania przy głosowaniu szablonów z pismem Brailla. Z uwagi jednakże na duży format karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (A-2 lub A-3) oraz ograniczoną wielkość miejsc zapewniających tajność głosowania, zastosowanie szablonów napotykałoby na trudności.

W związku z tym, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., brak jest możliwości, aby wyborca niewidomy i niedowidzący wziął udział w głosowaniu bez pomocy wskazanej przez niego osoby. Państwowa Komisja Wyborcza pragnie jednocześnie podkreślić, że przepisy obowiązującego prawa wyborczego, a w szczególności art. 69 powołanej ustawy, nie pozbawiają osób niewidomych i niedowidzących konstytucyjnego prawa do udziału w głosowaniu, a także czynnego prawa wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza nie posiada inicjatywy ustawodawczej jednakże postuluje i będzie wspierać inicjatywy legislacyjne w zakresie doskonalenia prawa wyborczego, w tym również w sferze ułatwienia wyborcom niewidomym udziału w głosowaniu. Obecnie, propozycje takich rozwiązań są przewidziane w znajdującym się w Sejmie projekcie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1568 wraz z aneksem). Obejmują one między innymi możliwości głosowania przez pełnomocnika, sporządzenie kart do głosowania w systemie Brailla, utrzymane są też przepisy, że wyborcy niepełnosprawnemu może pomagać, na jego życzenie, inna osoba.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: