Protest wyborczy

Poniżej przedstawiam treść mojego protestu wyborczego, który zostanie złożony w środę. Każdy chętny może go wykorzystać, pamiętając o zmodyfikowaniu szczegółów odnoszących się do jego sytuacji.

Protest należy skierować na następującą instytucję:

Sąd Najwyższy RP

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Pl. Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

W sprawie: Protestu wyborczego

PROTEST WYBORCZY

Na podstawie Art. 134 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25, poz. 219 z późn. zm.) wnoszę protest przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 7 czerwca 2009 r., z powodu pozbawienia mnie czynnego prawa wyborczego i uniemożliwienie oddania głosu, a tym samym naruszenie art. 190 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Zarzut

Zarzucam pozbawienie mnie prawa do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gwarantowanego przez art. 190 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską poprzez uniemożliwienie mi wykonania czynności z procesu głosowania zawartej w art. 107 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w brzmieniu: „1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.”

Uzasadnienie

Jestem osobą uprawnioną do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdyż posiadam obywatelstwo polskie, nie zostałem pozbawiony praw wyborczych, oraz zostałem wpisany na listę wyborców. Świadczy o tym fakt wydania mi karty do głosowania. Jestem także osobą niewidomą, co uniemożliwia mi bezpośrednie odczytanie tekstu drukowanego, który znajdował się na wspomnianym dokumencie oraz świadome i prawidłowe wstawienie znaku „X" w odpowiednią kratkę.

W dniu 7 czerwca 2009 r. w moim lokalu wyborczym nie mogłem samodzielnie oddać ważnego głosu zachowując wymóg z art. 2 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego mówiącego, że wybory są „Przeprowadzane w głosowaniu tajnym.” Jednocześnie przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, zobligowany przez art. 66. Ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. nr 190, poz. 1360) do „czuwania nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania", nie potrafił wskazać mi innego technicznego sposobu wstawienia „X" z zachowaniem warunku tajności. Jedyną propozycją przewodniczącego było powołanie się na art. 69 wzmiankowanej Ustawy, w którym czytamy, że „Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania". Niestety, w moim przypadku, tego rozwiązania nie można zastosować bez ujawnienia drugiej osobie mojego wyboru. Ustawodawca w Art. 69 miał na myśli pomoc przy wykonaniu wszystkich innych czynności w lokalu wyborczym, które nie stoją w sprzeczności z tajnością głosowania, ponieważ byłoby to naruszeniem fundamentalnych zasad zapisanych w art. 2. Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zastosowanie art. 69 ordynacji wyborczej do Sejmu […] byłoby zasadne wyłącznie wówczas, gdyby nie istniała techniczna możliwość oddania przez osobę niewidomą ważnego głosu w sposób tajny. Takie możliwości natomiast istnieją, choć nie zostały wykorzystane przy organizacji wyborów. Tym samym państwo zaniedbało wykonanie swoich pozytywnych obowiązków umożliwiających skorzystanie z prawa głosu wszystkim obywatelom. Moim zdaniem państwo powinno było przewidzieć fakt uczestniczenia w wyborach co najmniej stu tysięcy osób niewidomych i przygotować odpowiednie metody głosowania przy wykorzystaniu dostępnych środków technicznych. Jest to rażąca dyskryminacja osób niewidomych w życiu politycznym, zabroniona przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej na mocy art. 32 ust. 1, a także będąca w sprzeczności z zasadą ochrony praw podstawowych wynikającą z art. 6 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską. Dlatego wnoszę o unieważnienie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dowodami na zaistnienie opisanej sytuacji są posiadana przeze mnie karta do głosowania, zapis w protokole obwodowej komisji wyborczej oraz materiały dziennikarskie dostępne w redakcji telewizji TVN24 oraz na stronie internetowej http://www.tvn24.pl/12690,1604050,0,1,niewidomy-_-wyborca-bez-prawa-tajnosci,wiadomosc.html.

Z poważaniem

Reklamy

2 Responses to Protest wyborczy

  1. brt12 says:

    Jestem bardzo ciekawy jaka była reakcja sądu – byłbym wdzięczny za dalsze rozwinięcie tematu albo chociaż krótki komentarz. Pozdrawiam :)

  2. Jacek Zadrożny says:

    Na razie żadnej reakcji, bo protesty jeszcze nie trafiły na wokandę. Będę informował na blogu, jak coś się zadzieje. SN się jakoś nie spieszy, a od wyborów minęły prawie dwa miesiące…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: