Rodzynki ze sprawozdania Pełnomocnika

Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych jest zobowiązany do corocznego publikowania sprawozdania z realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Odnalazłem właśnie ten dokument i chcę go pochwalić: jest obszerny, obejmuje niemal wszystkie aspekty poruszone w Karcie i może być dobrym tekstem źródłowym. Postanowiłem z niego wyciągnąć kilka rodzynek.

Materiał nie jest jakoś uporządkowany i mam nadzieję, że zachęci innych do przeczytania pełnego tekstu sprawozdania. Muszę też podkreślić, że na tle poprzednich sprawozdań to jawi się jako wyjątkowo profesjonalne. Większość wcześniejszych robiło wrażenie napisanych na chybcika i z przymusu. A teraz rodzynki wedle mojego wyboru.

Na stronie 32 znalazłem ciekawe dane statystyczne dotyczące warsztatów terapii zajęciowej:

Według wykazanego w sprawozdaniach stanu na 31.12.2008 r., w kraju działały ogółem 652 warsztaty, z czego 208 było prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych i 444 przez organizatorów spoza sektora finansów publicznych (głównie organizacje pozarządowe). W 2008 r. utworzono 9 nowych warsztatów terapii zajęciowej. Z zajęć w warsztacie korzystało ogółem 22.442 osoby, w tym w ub.r. po raz pierwszy 607 osób.

Koreluje to dość dobrze z moją opinią na temat działania rehabilitacji zawodowej w Polsce. Może wcześniej ktoś czytał tekst o nie pasujących do siebie kawałkach układanki.

Ze strony 43 ciekawa informacja na temat pewnego instrumentu rynku pracy, który uważany jest za bardzo ważny:

– zwrotu pracodawcom kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. Zwrot kosztów dotyczył wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych i nie może przekroczyć dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. W wyniku realizacji tego zadania w 2008 r. wykorzystano środki na rzecz zatrudnienia 26 osób niepełnosprawnych, w tym 11 pracowników to mieszkańcy wsi (42%). W roku sprawozdawczym ze środków nie korzystali pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej, jak również pracodawcy z terenów wiejskich.

O elastyczności zakładów pracy chronionej może świadczyć informacja ze strony 45:

W 2008 r. – podobnie jak w latach poprzednich – nie przeznaczono żadnych środków na realizację zadania polegającego na zwrocie kosztów szkoleń organizowanych przez zakłady pracy chronionej w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, ponieważ pracodawcy nie byli zainteresowani tą formą pomocy.

Ze strony 61 pochodzi informacja na temat dostępności architektonicznej budynków instytucji centralnych:

Na podstawie nadesłanych danych został opracowany – „Raport z badania na temat dostępności budynków administracji rządowej i urzędów centralnych dla osób niepełnosprawnych”. Wynika z niego, że ministerstwa i urzędy centralne nie były w 2007 r. w większości dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych o zróżnicowanych rodzajach schorzeń (narządy: ruchu, wzroku i słuchu oraz upośledzenie umysłowe).

I wreszcie coś, co zawsze mnie w tychsprawozdaniach irytowało… O prawach wyborczych znalazłem jeden skromny akapit, w którym napisano, że jest źle. A potem osiem stron (71-78) o sporcie irozrywce. Te proporcje pokazują, jak nas widzi władza. Choć i tak jest lepiej, niż było, bo jednak sprawozdanie jest dość porządne. Szkoda jednak, że pewnych elementów w nim zabrakło, na przykład analizy sytuacji w obszarze dostępności informacji (dostępność architektoniczna i transportowa została szeroko opisana).

Reklamy

One Response to Rodzynki ze sprawozdania Pełnomocnika

  1. Pingback: Dokładam następny kawałek do układanki « Niepełnosprawni inaczej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: