Przegląd nowelizacji (1) dofinansowania do wynagrodzeń

Kończy się już proces legislacyjny nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która czeka tylko na podpis Prezydenta. Dlatego warto uprościć informacje zawarte w ustawie, które mogą być nieczytelne. Dzisiaj kilka słów i liczb na temat miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń.

W tym obszarze zmienia się sporo i dużo też było kontrowersji na ten temat. Przyjrzyjmy się zatem poniższej tabeli.

Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń
  znaczny umiarkowany lekki
od 1 stycznia 2013 180 100 40
od 1 lipca 2012 180 115 45
od1 stycznia 2012 170 125 50
obecnie 160 140 60

Liczby podane w poszczególnych komórkach są wyrażone w procentach minimalnego wynagrodzenia z 2009 roku, czyli należy je przemnożyć przez 1276 złotych. Kwoty powiększane są o 40% tegoż minimalnego wynagrodzenia w wypadku osób, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję oraz osób niewidomych. Tu trzeba zwrócić uwagę na małą, ale istotną zmianę: do tej pory dodatek przyznawany był na osoby, u których „stwierdzono” te schorzenia specjalne, a teraz „orzeczono”. Ta zmiana jest istotniejsza, niż się wydaje, ponieważ do tej pory można było mieć dowolne orzeczenie (na przykład na słuch lub krążenie) oraz dołączyć zaświadczenie lekarskie. Obecnie orzeczenie musi być zgodne ze schorzeniem specjalnym, aby dofinansowanie uzyskać.

Proces dochodzenia do poziomu zapisanego w ustawie jest stopniowy i potrwa dwa lata. W tym samym czasie zamrożeniu ulegnie podstawa naliczania dofinansowań i w latach 2010-2012 wynosi 1276 złotych (minimalne wynagrodzenie za 2009 rok). Oznacza to realny spadek poziomu dofinansowań do wynagrodzeń, chociaż kwotowo nic się nie zmieni. Nie wiadomo też, co wydarzy się 1 stycznia 2013 roku, bo trudno uwierzyć, że rząd dopuści do skokowego wzrostu podstawy naliczania dofinansowań.

W tym samym okresie, to znaczy do 2012 roku, pozostawiono zróżnicowanie pracodawców. Umieszczone w tabeli powyżej kwoty są granicznymi dla zakładów pracy chronionej, a nieco inne są dla pozostałych pracodawców. Maksymalne dofinansowanie w ich wypadku wynosi 70% powyższych kwot, a w wypadku osób ze specjalnymi schorzeniami – 90%. Nadal także obowiązuje zasada, że przedsiębiorcy mogą zrefundować najwyżej 75% kosztów wynagrodzenia, a inni pracodawcy (nie prowadzący działalności gospodarczej) – 90%. W skrócie oznacza to, że pierwsi muszą dołożyć przynajmniej ćwierć kosztów wynagrodzenia, a drudzy przynajmniej 1/10.

Jak zwykle niedopowiedziana pozostaje sprawa pracowników niewidomych. Jest to schorzenie specjalne ujęte w katalogu, na które przysługuje dodatek, ale w Polsce nie wydaje się takich orzeczeń. Stanowisko Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych jest takie, że za osobę niewidomą uznaje się osobę z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. Jest to jednak tylko interpretacja, która dzisiaj obowiązuje, a jutro może się zmienić, na przykład na medyczną. Przez jakiś czas obowiązywała wykładnia zapisana w rozporządzeniu, że za osobę niewidomą uważa się taką, której ostrość wzroku w lepszym oku z korekcją nie przekracza 0,20 wg Snellena lub pole widzenia zawężone jest do 30 stopni.

Może się zatem okazać, że drobna zmiana polegająca na zastąpieniu słowa „stwierdzono” słowem „orzeczono” sprawi wiele kłopotów interpretacyjnych. Orzekać może bowiem – na podstawie ustawy – tylko powiatowy zespół ds orzekania o niepełnosprawności, a nie może orzec, że ktoś jest niewidomy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ta ustawa miała już poważniejsze luki legislacyjne i jakoś nikt się nie przejmował.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: