Kolejna okrągła rocznica

Mamy dzisiaj 13 grudnia, a to rocznica ważna dla demokracji i praw człowieka. I chociaż nie z jej powodu gazety się rozpisują,a politycy maszerują, to dla mnie jest ważna. Pięć lat temu ONZ uchwaliła Konwencję NZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska podpisała 30 marca 2007 roku i do tej pory nie ratyfikowała. I tak co roku w grudniu i marcu przypominam o tym traktacie w nadziei, że kiedyś będę mógł z satysfakcją napisać, że już jest i obowiązuje.

Czytaj więcej

Reklamy

Poszukiwany, poszukiwana

W nieznanych okolicznościach zaginął projekt ratyfikacji Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ostatnio widziano go pod koniec lipca na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w towarzystwie uzasadnienia do wniosku. Nikt dobrze nie wie, kiedy projekt zaginął.

Czytaj więcej

Konwencja z kapelusza

Zupełnie jak w zabawie z bobasem: "nie ma, nie ma, jest!" W środę minister Duda wyciągnął z kapelusza ratyfikację Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Cieszę się oczywiście, ale też irytuję, bo jakoś mi to wszystko wygląda na czystej wody PR.

Czytaj więcej

Kolejne cztery lata minęły, a Konwencja wciąż nie jest ratyfikowana

Właśnie minęła czwarta rocznica podpisania przez Polskę Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Minęły zatem także cztery lata bez jej ratyfikacji. Trudno powiedzieć, jak długo jeszcze będziemy na to czekać.

Czytaj więcej

Książka o dyskryminacji i Konwencji

Wczoraj dostałem do rąk świeżutką książkę pt. Studium nad potrzebą ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dziękuję panu Krzysztofowi Kurowskiemu, który był jej redaktorem, za dostarczenie także wersji elektronicznej. Nie wiem, jak ją zdobyć, ale mam u siebie kilka egzemplarzy, którymi mogę się podzielić, a po więcej trzeba się zgłaszać na Uniwersytet Łódzki.

Czytaj więcej

Minęły trzy lata

Wczoraj minęły trzy lata od podpisania przez Polskę Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Traktat nie tylko nie jest jeszcze ratyfikowany, ale nie toczy się nawet dyskusja na ten temat.

Czytaj więcej

Konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych

Uchwalona 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie ogólne ONZ. Wyłożona do podpisu 30 marca 2007 r. została przez Polskę podpisana tego samego dnia. Do dzisiaj nie została ratyfikowana. Polska nie podpisała także protokołu fakultatywnego.

Czytaj więcej

Unia Europejska ratyfikowała Konwencję!

O mało nie przegapiłem, a tu Unia Europejska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

26 November 2009 /// The European Community has just ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Unprecedented step forward for the first human rights treaty ratified in the history of Europe and a great signal sent to all EU Members States.

In today’s session of the Council of the European Union, the European Community ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD). This ratification represents a major policy shift toward enforcing human rights obligations and putting disability on top of the human rights agenda: this is the first time in the European Union history that the Community is going to accede to an international human rights treaty.

Źródło: The representative organisation of disabled people in Europe –

Nie wiem, co to właściwie oznacza dla Polski. W komunikacie jest tylko o sygnale do krajów członkowskich. A Polska ciągle zwleka z ratyfikacją.

Watykan przeciw Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawa jest dość stara, bo pochodzi sprzed prawie trzech lat, ale może pomóc zrozumieć pewne zachowania polskich władz wobec Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Otóż Stolica Apostolska brała czynny udział w powstawaniu tego traktatu, a w końcu odmówiła jego podpisania.

Czytaj więcej