POPON dzielnie walczy o pieniądze

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosrawnych (POPON) zamierza złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dowiadujemy się tego ze strony internetowej POPON. Jestem ciekaw samego wniosku, jak i wyroku TK, który może mieć duże znaczenie na przyszłość.

Czytaj więcej

Reklamy

Taksówkowe podsumowanie

Ostatnio dużo jeżdżę taksówkami i rozmawiam z kierowcami na różne życiowe tematy. Wczoraj taka rozmowa ciekawie podsumowała cały tydzień, a szczególnie pierwszą jego część. A było to tak…

Czytaj więcej

Posiedzenie podkomisji w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

W poniedziałek i wtorek w Sejmie odbywało się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292), w którym uczestniczyłem i niniejszym przebieg opisuję. Nie będzie to pełne sprawozdanie, czy wręcz stenogram, bo i miejsca na to za mało i czasu nieco szkoda. Postaram się jednak oddać ducha tego wydarzenia i opisać kluczowe propozycje.

Czytaj więcej

Imperium kontratakuje!

Debata nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji nabiera rozpędu. Akcja organizacji pozarządowych zorganizowana przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych ewidentnie przyniosła skutek podczas pierwszego czytania projektu. Nic zatem dziwnego, że organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych zareagowały i to bardzo nerwowo.

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dzisiaj o 13.20 rozpoczęło się pierwsze czytanie ratunkowej ustawy nowelizującej ustawę o rehabilitacji. Ponownie jestem pod wrażeniem niewiedzy naszych posłów w temacie, w którym publicznie zabierają głos. Pokrytykuję na koniec, a na początek krótkie sprawozdanie z przebiegu.

Czytaj więcej

Sprawozdanie Pełnomocnika rządu ds osób niepełnosprawnych za 2009 r.

Jak co roku Pełnomocnik rządu ds osób niepełnosprawnych przedstawił sprawozdanie z działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Można je znaleźć na stronach Sejmu. Właśnie przekopałem się przez jego tekst i muszę to napisać: jestem pod wrażeniem. To jest najlepsze sprawozdanie, jakie do tej pory czytałem.

Czytaj więcej

Ruchy Browna a ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Człowiek wyjedzie na trzy tygodnie nad morze, a tu od razu rewolucyjne zmiany. Pojawia się „poselski” projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który musi być uchwalony jak najszybciej. Rewolucje jednak mają zapisany w sobie chaos i tutaj też go odnajdziemy. Właściwie wycofuję się – znajdziemy chaos bez rewolucji.

Czytaj więcej

Ten balon wygląda solidnie, a za kilka dni będzie już (stosunkowo) pewny

Powoli kończy się wypuszczanie balonów próbnych i nadchodzi czas propozycji. Pojawiła się pierwsza notatka prasowa, w której są już bardzo konkretne propozycje rozwiąań. Nie wszystkie są zupełnie jasne, ale jednak dają jakiś obraz.

Czytaj więcej

Debata w Gazecie Prawnej o przyszłości rehabilitacji

Dziennik Gazeta Prawna patronuje "debacie" na temat przyszłości polskiego systemu rehabilitacji. Warto przeczytać zapis przykładowej dyskusji, by mieć świadomość, co najbardziej zajmuje polityków. To wcale nie są równe prawa osób niepełnosprawnych, dostępne środowisko czy też rehabilitacja.

Czytaj więcej

Pani z ciężkim komputerem

Dzisiaj po południu była u mnie pani z ciężkim komputerem. Tak przynajmniej się skarżyła. Przeprowadzała badanie dla OBOPu na temat osób niepełnosprawnych. Miała moje imie, nazwisko i adres, więc poddałem się badaniu.

Czytaj więcej